Prenosný zmäkčovač

Prenosný zmäkčovač vody je určený pre montážne firmy a prevádzky, kde je potrebné jednorázové naplnenie systému zmäkčenou vodou a chemikáliami pre chemickú doúpravu vody.

Sobwater MZV

Zmäkčovače pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Detail produktu

Prenosný zmäkčovač
Zmäkčovače s ovládacím ventilom RX sú najrozšírenejšími technológiami v oblasti úpravy vody pre ich jednoduché ovládanie a vysokú spoľahlivosť. Uvedené zariadenia sú dodávané vrátane náplne silne kyslého katexu pracujúcom v Na+ cykle, regenerovateľného chloridom sódnym NaCL (technická tabletovaná soľ) Ovládacie ventily sa dodávajú v prevedení a to: ručne riadené elektronické. Regenerácia poloautomatického zmäkčovača prebieha tak, že obsluha po pretečení definovaného množstva zmäkčenej vody zatlačí regeneračné tlačítko a počká pokiaľ sa zmäkčovač zregeneruje. Počas regenerácie musí byť zmäkčovač pripojený na prívodný tlak vody a napojený na 230 V.


Zostava zariadenia:

– zmäkčovač vody RX-20
– sedimentačný predfilter-vložka 20 mik.
– výstupný filter s dávkovaním fosfátov
– mobilná konštrukcia na kolieskach
– pripojovacie koncovky a hadice

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.