Automatické odplyňovacie zariadenie AOZ-250

 

Automatické  odplyňovacie  zariadenie riadi aktívne  odstraňovanie rozpustných plynov v systéme rozvodov vykurovacích okruhov.

Výhoda používania AOZ je v tom, že aktívne podtlakom odstraňuje rozpustné plyny, ktoré spôsobujú v systéme korózie a problémy  so zavzdušňovaním a následnými problémami s výkonom vykurovacích telies.

Zariadenie je v prevádzke časového režimu, čo znamená že odplyňovanie  je kontinuálne podľa nastaveného programu.

  AOZ-250   Technické parametre:AOZ-250

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.