SOBWATER EDZ NG01-M

EDZ NG-01-M je zariadenie pre použitie v sústavach pre vysoké výkony.

Sobwater MZV

Expanzné doplňovacie zariadenie

Popis funkcie EDZ NG-01-M
Expanzné doplňovacie zariadenie svojou funkčnosťou plne nahrádza doposiaľ zaužívaný expanzný systém.

Výhoda používania EDZ NG-01-M je v tom, že plne nahrádza objemné expanzné nádoby, kompresory, doplňovacie čerpadlá a k nim prislúchajúce rozvody. EDZ NG-01-M je jeden kompaktný celok postavený na základovom ráme o rozmeroch 1300 x 800 x 1400 a zásobných nádrži z plastu voľne položených na betónovom základe v blízkosti zariadenia. Na tomto ráme sú rozmiestnené doplňovacie čerpadlá a rozdeľovače s ovládacími prvkami, prispôsobenými na pripojenie do systému ÚK.

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.