SOBWATER Zmäkčovač vody 60 – 90 – 150

Zmäkčovač vody: je určený k zmäkčovaniu pitnej alebo technologickej vody pre najrôznejšie použitie – parné a teplovodné okruhy kotolní, systémy prípravy TÚV, klimatizácie a chladiace okruhy, predúprava vody pre destilačné prístroje, jednotky rezervnej osmózy a pod.. Umiestňuje sa všade tam, kde je potrebné zabrániť tvorbe tvrdých vápenatých a horečnatých usadenín v potrubí a tepelných výmenníkoch. Vedľajší účinok zmäkčovača je odstránenie rozpustného železa a mangánu (do koncentrácie max. 3 mg/l) a záchyt mechanických nečistôt zo surovej vody.

Sobwater MZV

Zmäkčovače pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Detail produktu

Zmäkčovač vody 60 – 90 – 150
Zmäkčovače vody ZV 60, ZV 90 a ZV 150 sú prispôsobené na prevádzkovanie tak, aby boli schopné upravovať dostatočné množstvo vody v nepretržitej prevádzke. Ovládanie je ručné a prevádza sa pákovými ventilmi na vrchnej časti zmäkčovača.

Zmäkčovač vody pozostáva z týchto častí:

– teleso zmäkčovača s podstavcom
– ovládacie armatúry
– teleso sania
– soľná nádrž so scedzovacím vencom.

Postup pri prevádzke a rerenerácii zmäkčovača

Poznámka: symboly v zátvorke sú pre nový typ hlavice.

 1. Zmäkčovanie (SERVICE )

  Pri funkcii zmäkčovanie sa privádza voda cez vstup do ventila V1, potom cez rozdeľovač do vrchného mechanického filtra v nádobe, pod tlakom rovnomerne preteká cez náplň katexu, kde sa upravuje a prichádza do spodného mechanického filtra a cez prepojovaciu armatúru do rozdeľovača a ventila V6 do výstupu upravenej vody. Pri tejto funkcii sú otvorené ventily V1 a V6 a všetky ostatné ventily sú uzatvorené.
 2. Pranie (BACKWASH)

  Po vyčerpaní kapacity náplne je potrebné zregenerovať náplň katexu. Pri funkcii pranie sa privádza voda zo vstupu cez ventil V2 do rozdeľovača a spodného mechanického filtra. Voda pri praní nakypruje náplň a vyplavuje malé častice a kaly z náplne. Pracia voda prechádza do vrchného mechanického filtra a cez ventil V4 do odpadného miesta. Prietok vody by mal byť 1200 l/hod. Pracovná doba prania je 10 – 15 min. Pri tejto funkcii sú otvorené ventily V1 a V4 a všetky ostatné ventily sú uzatvorené
 3. Regenerácia (BRINE&SLOWR)

  Po odčasovaní doby prania uzatvoríme všetky ventily a presvedčíme sa, či máme správne pripravený regeneračný soľný roztok v soľnej nádrži (t.j. podľa technických parametrov). Vodu privádzame cez ventil V3 do telesa sania, kde sa zmiešava soľný roztok s iniektorovou vodou a cez spodný mechanický filter preteká rovnomerne cez náplň katexu. Potom prechádza cez vrchný mechanický filter prepojovacím potrubím a ventilom V4 do odpadného miesta. Prietok vody je 360 l/hod. a pracovná doba 45-50 minút. Pri tejto funkcii je dôležité, aby obsah soľnej nádrže bol vysatý rovnomerne po dobu 45-50 minút. Je to dôležité pre kvalitu regenerácie. Pri tejto funkcii sú otvorené ventily V3 – V4 a ventil na telese sania V7. Ventilom V3 regulujeme rýchlosť sania soľného roztoku.
 4. Vymývanie (FAST RINSE)

  Po odčasovaní a vysaní soľného roztoku je potrebné zbytky soľného roztoku vymyť z nádoby do odpadného miesta. Voda prechádza cez ventil V1 do vrchného mechanického filtra a rovnomerne preteká cez náplň. Cez spodný mechanický filter prepojovacím potrubím a ventilom V5 do odpadného miesta. Po 10 min. odoberieme vzorku vody za ventilom V5 a chemicky ju vyhodnotíme, aby sme sa ubezpečili, že náplň je dokonale zregenerovaná. Prietok vody je 1200 l/hod. a pracovná doba 10-15 minút. Pri tejto funkcii sú otvorené ventily V1 a V5, všetky ostatné sú uzatvorené.
 5. Plnenie (BRINE REFILL)

  Po odčasovaní doby vymývania je potrebné naplniť soľnú nádrž vodou a soľou, aby sme mali pripravený soľný roztok na ďalšiu regeneráciu. Do nádoby vsypeme potrebné množstvo soli. Cez ventil V1, teleso sania a ventil V7 privádzame vodu do soľnej nádrže až na požadované množstvo. Po naplnení uzatvoríme všetky ventily a zmäkčovač je pripravený na zmäkčovanie. Pri tejto funkcii sú otvorené ventily V1 a V7, všetky ostatné ventily sú uzatvorené.

Technické parametre

Typ
ZV60
ZV90
ZV150
priemer tlakovej nádoby
257mm
257mm
340mm
výška zmäkčovača
1200mm
1540mm
1540mm
objem tlakovej nádoby
39 litr.
63 litr.
105 litr.
objem náplne katexu
30 litr.
50 litr.
80 litr.
pripojovacie potrubie
G 3/4″
G 3/4″
G 3/4″
prietok vody m3/hod
1,6
2
3
maximálny vstupný pretlak
0,6 MPa
0,6 MPa
0,6 MPa
množstvo regeneračnej soli na 1 reg
4,5 kg
7,5 kg
12 kg
objem soľnej nádoby
50 litr.
80 litr.
130 litr.

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.