SOBWATER eVOLUTION

Zmäkčovač vody  eVOLUTION: Prístroj je určený na zmäkčovanie pitnej alebo technologickej vody pre najrôznejšie použitie – hlavne pre rodinné domy, parné a teplovodné okruhy kotolní, systémy prípravy TUV, klimatizáciu a chladiace okruhy, práčovne, predúpravu vody pre destilačné prístroje, jednotky reverznej osmózy a pod. Nasadzuje sa všade tam, kde je potrebné zabrániť tvorbe tvrdých vápenatých a horečnatých usadením v potrubí a tepelných výmenníkoch. Vedľajší efekt zmäkčovača je odstránenie rozpustného železa a mangánu (do koncentrácie max. 3mg/l) a záchyt mechanických nečistôt zo surovej vody.

 eVOLUTION_all

Inštalácie eVOLUTION

Zmäkčovače pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Novinka

eVOLUTION, slovenské menu s pripojením na WIFI + optické snímanie množstva soli. Vaše zariadenie zmäkčuje vodu a súčasne monitoruje spotrebu vody. Informuje Vás, kedy máte dosýpať soľ a posiela upozornenia o potencionálnom zistení poruchy. Vďaka tomu môžete vykonať príslušné zmeny a platiť nižšie učty za vodu, plus získate pokoj na nezaplatenie! Pozrieť leták

Detail produktu

Zmäkčovač vody eVOLUTION
Zmäkčovače typu eVOLUTION tvorí sklolaminátová valcová nádoba vstavaná do plastovej hranatej nádoby, ktorá zároveň tvorí zásobník regeneračnej soli. V tlakovej nádobe je vytvorené filtračné lôžko, ktoré obsahuje katexový iontomenič regenerovateľný NaCl. Na vrchole nádoby je osadený špeciálny 5-cestný ventil, ovládajúci prietok vody nádobou vo všetkých režimoch činnosti a dávkujúci regeneračný roztok (solanku) pri regenerácii. V hornom kryte zmäkčovača je umiestnená mikroprocesorová riadiaca jednotka, ktorá ovláda podľa vloženého programu elektromechanický ventil vo všetkých režimoch činnosti zmäkčovača. Zmäkčovač je prakticky bezobslužný. Iba v predpísanom intervale je treba zaistiť naplnenie zásobnej nádoby regeneračnou soľou. Surová voda, vstupujúca cez uzatvárací ventil pod distribučným tlakom do zmäkčovača je v iontomeničovom lôžku zbavovaná iontov Ca a Mg, čiastočne Fe a Mn, mechanických nečistôt. Podľa odberu odchádza k spotrebe. Po prechode definovaného množstva vody je nutné z lôžka vyplaviť zachytené časti a regenerovať jeho schopnosti.
 

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.