Malý zmäkčovač vody MZV 7-14

Zmäkčovač vody: je určený k zmäkčovaniu pitnej alebo technologickej vody pre najrôznejšie použitie – parné a teplovodné okruhy kotolní, systémy prípravy TÚV, klimatizácie a chladiace okruhy, predúprava vody pre destilačné prístroje, jednotky rezervnej osmózy a pod..

Sobwater MZV

Zmäkčovače pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Detail produktu

Malý zmäkčovač vody MZV 7-14
Zmäkčovače vody MZV 7, MZV 14 sú prispôsobené na prevádzkovanie tak, aby boli schopné upravovať dostatočné množstvo vody v nepretržitej prevádzke. Ovládanie je ručné a prevádza sa pákovými ventilmi na vrchnej časti zmäkčovača.

Zmäkčovač vody pozostáva z týchto častí:

– teleso zmäkčovača
– ovládacie armatúry
– vodomer

Teleso zmäkčovača

Je válec o priemere 140 mm so štyrmi konzolami. MZV sa inštaluje na stenu alebo na konštrukciu vo zvislom stave. Válec je vyrobený z nerez ocele a povrchovo upravený práškovym emailom.

Ovládacie armatúry

Základom je 5 ventilov G ½“ navzájom prepojených cez ovládaciu hlavicu. Všetky armatúry sú dopojené do otvorov telesa zmäkčovača.

Vodomer

Podľa vodomeru riadime všetky prietoky vody a zároveň slúži na odpočet množstva upravovanej vody doplnenej do systému.

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.