Malý zmäkčovač vody MZV 7-14-N

Zmäkčovač vody: je určený k zmäkčovaniu pitnej alebo technologickej vody pre najrôznejšie použitie – parné a teplovodné okruhy kotolní, systémy prípravy TÚV, klimatizácie a chladiace okruhy, predúprava vody pre destilačné prístroje, jednotky rezervnej osmózy a pod..

MZV-14-2MZV-7

Zmäkčovače pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Detail produktu

Malý zmäkčovač vody MZV 7-14-N
Zmäkčovače vody MZV 7, MZV 14 sú prispôsobené na prevádzkovanie tak, aby boli schopné upravovať dostatočné množstvo vody v nepretržitej prevádzke. Ovládanie je ručné a prevádza sa ovládacim ventilom na vrchnej časti zmäkčovača.
Zmäkčovač vody pozostáva z týchto častí: – teleso zmäkčovača – ovládacia armatúra – konzola -zásobník soli
Teleso zmäkčovača Je to valec o priemere 196  mm a výškou 432 mm-MZV7, 903 mm MZV14 mm vo vrchnej časti ukončený ovládacou armatúrou. MZV sa inštaluje na stenu, podlahu alebo na  konštrukciu vo zvislom stave. Valec je vyrobený zo sklolaminátu a súčasťou dodávky je aj kovová konzola na inštaláciu zmäkčovača.
Ovládacia armatúra Ovládacia armatúra na ručné prepínanie regeneračných polôh je z PVC materiálu a je ľahko ovládateľná cez otočnú rukoväť. Cez pripojovacie armatúry sa pripája na prívod neupravenej vody a výstup do systému.  
Vodomer Vodomer DN 15 (doplnková výbava) Podľa vodomeru riadime všetky prietoky vody a zároveň slúži na odpočet množstva upravovanej vody doplnenej do systému. Inštaluje sa na vstup pred zmäkčovač vody. Je možné využiť aj iný vodomer už inštalovaný na prívode.

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.