SOBWATER EDZ-4

  EDZ 4       EDZ-4, novinka r.2018 v pokračovaní inovácii expanzných doplňovacích zariadení.

Expanzné doplňovacie zariadenie EDZ-4 je pokračovateľom rady EDZ mini v rozšírenej kapacite na systém o objeme do 10000 litr., s novým riadiacim systémom SIEMENS, ktorý sa osvedčil pri rade EDZ- 3.  Nová EDZ- 4 je vybavená frekvenčným meničom, čo jej dáva možnosti pracovať v rôznych režimoch a optimálne nastaviť parametre pre konkrétny systém ÚK

Popis funkcie EDZ-4
Expanzné doplňovacie zariadenie svojou funkčnosťou plne nahrádza doposiaľ zaužívaný expanzný systém. Výhoda používania EDZ-4 je v tom, že plne nahrádza objemné expanzné nádoby, kompresory, doplňovacie čerpadlá, MaR a je po inštaláci pripravený okamžite autonómne pracovať bez ohľadu na stav MaR v kotolni.
EDZ-4 je jeden kompaktný celok postavený na základovom ráme o rozmeroch 470x470x980 a zásobnej nádrže z plastu voľne položenej na spoločnom  základe z pravej strany čelného pohľadu. Na tomto ráme je umiestnené doplňovacie čerpadlo a rozdeľovač s ovládacími prvkami, prispôsobený na pripojenie na systém ÚK. Zariadenie EDZ vyhovuje podmienkam STN 06 0830 – Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie vody podľa čl. 156-162.    

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.