SOBWATER EDZ-mini

EDZ-mini je zariadenie pre použitie do objemu 5000 l sústavy ÚK.

Sobwater MZV

Expanzné doplňovacie zariadenie

Popis funkcie EDZ-mini
Expanzné doplňovacie zariadenie svojou funkčnosťou plne nahrádza doposiaľ zaužívaný expanzný systém.

Výhoda používania EDZ-mini je v tom, že plne nahrádza objemné expanzné nádoby, kompresory, doplňovacie čerpadlá a k nim prislúchajúce rozvody. EDZ-mini je jeden kompaktný celok postavený na základovom ráme o rozmeroch 440x550x770 a zásobnej nádrže z plastu voľne položenej na spoločnom betónovom základe z pravej strany čelného pohľadu. Na tomto ráme sú rozmiestnené doplňovacie čerpadlo a rozdeľovač s ovládacími prvkami, prispôsobený na pripojenie na systém ÚK.

Zariadenie EDZ vyhovuje podmienkam STN 06 0830 – Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie vody podľa čl. 156-162.

ČO DOKÁŽE EDZ-mini

  1. zistí a nahlási poruchu pri veľkom úniku vody zo systému
  2. možnosť zadania denného limitu spotreby vody (výhoda použitia pri malom ale intenzívnom úniku zo systému )
  3. sledovanie spotreby vody pre dopĺňanie do systému
  4. blokovanie dopĺňania vody počas regenerácie zmäkčovača a kontrola poruchy zmäkčovača
  5. kontroluje zásobnú nádrž a hlási jej prípadné poškodenie
  6. pripojenie dávkovacieho čerpadla s možnosťou riadenia dávkovania chemikálií v závislosti od prietoku alebo časového programu.
  7. možnosť pripojenia na MaR cez výstup centrálnej poruchy

Sobwater MZV

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.