SOBWATER EDZ-3

Expanzné doplňovacie zariadenie. Výhoda používania EDZ-3 je v tom, že plne nahrádza objemné expanzné nádoby, kompresory, úpravne vody, doplňovacie čerpadlá a k nim prislúchajúce rozvody. EDZ-3 je jeden kompaktný celok postavený na základovom ráme o rozmeroch 550x550x1100 a zásobnej nádrže  voľne položenej na spoločnom betónovom základe z pravej strany čelného pohľadu. Na tomto ráme sú rozmiestnené doplňovacie čerpadlá a rozdeľovač s ovládacími prvkami, prispôsobený na pripojenie na systém ÚK.

EDZ-3-4-malý

Expanzné doplňovacie zariadenie

Popis funkcie EDZ-3
Expanzné doplňovacie zariadenie svojou funkčnosťou plne nahrádza doposiaľ zaužívaný expanzný systém.Výhoda používania EDZ je v tom, že plne nahrádza objemné expanzné nádoby, kompresory, úpravne vody, doplňovacie čerpadlá a k nim prislúchajúce rozvody. EDZ je jeden kompaktný celok postavený na základovom ráme o rozmeroch 550x550x1100 a zásobnej nádrže z plastu voľne položenej na spoločnom betónovom základe z pravej strany čelného pohľadu. Na tomto ráme sú rozmiestnené doplňovacie čerpadlá a rozdeľovač s ovládacími prvkami, prispôsobený na pripojenie na systém ÚK. Zariadenie EDZ-3 vyhovuje podmienkam STN 06 0830 – Zabezpečovacie zariadenie pre ústredné vykurovanie a ohrievanie vody podľa čl. 156-162.
Funkcie EDZ-3
  1. zistí a nahlási poruchu pri veľkom úniku vody zo systému
  2. možnosť zadania denného limitu spotreby vody (výhoda použitia pri malom ale intenzívnom úniku zo systému )
  3. sledovanie spotreby vody pre dopĺňanie do systému
  4. blokovanie dopĺňania vody počas regenerácie zmäkčovača a kontrola poruchy zmäkčovača
  5. kontroluje zásobnú nádrž a hlási jej prípadné poškodenie
  6. pripojenie dávkovacieho čerpadla s možnosťou riadenia dávkovania chemikálií v závislosti od prietoku alebo časového programu.
  7. možnosť pripojenia na MaR cez výstup centrálnej poruchy

Technické parametre EDZ-3 EDZ-3-prospekt-2
20170221_141752

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.