Duplexne zmäkčovače

Duplexné zmäkčovače vody su určené na zmäkčovanie pitnej alebo technologickej vody pre najrôznejšie použitie – parné a teplovodné okruhy kotolní, systémy prípravy TUV, klimatizáciu a chladiace okruhy, práčovne, predúpravu vody pre destilačné prístroje, jednotky reverznej osmózy a pod.

Sobwater MZV

Zmäkčovače pre úpravu pitnej a úžitkovej vody

Detail produktu

Duplexne zmäkčovače
Nasadzujú sa všade tam, kde je potrebné zabrániť tvorbe tvrdých vápenatých a horečnatých usadením v potrubí a tepelných výmenníkoch. Vedľajší efekt zmäkčovača je odstránenie rozpustného železa a mangánu (do koncentrácie max. 3mg/l) a záchyt mechanických nečistôt zo surovej vody. Zmäkčovače typu FLECK a RX tvoria dve sklolaminátové valcové nádoby a zásobník regeneračnej soli. V tlakovej nádobe je vytvorené filtračné lôžko, ktoré obsahuje katexový iontomenič regenerovateľný NaCl. Na vrchole nádoby je osadený špeciálny ventil, ovládajúci prietok vody nádobou vo všetkých režimoch činnosti a dávkujúci regeneračný roztok (solanku) pri regenerácii. V hornom kryte zmäkčovača je umiestnená mikroprocesorová riadiaca jednotka, ktorá ovláda podľa vloženého programu elektromechanický ventil vo všetkých režimoch činnosti zmäkčovača. Zmäkčovač je prakticky bezobslužný. Iba v predpísanom intervale je treba zaistiť naplnenie zásobnej nádoby regeneračnou soľou. Surová voda, vstupujúca cez uzatvárací ventil pod distribučným tlakom do zmäkčovača je v iontomeničovom lôžku zbavovaná iontov Ca a Mg, čiastočne Fe a Mn, mechanických nečistôt. Podľa odberu odchádza k spotrebe. Po prechode definovaného množstva vody je nutné z lôžka vyplaviť zachytené časti a regenerovať jeho schopnosti.Pri regenerácii ovládací ventil prepne fľaše tak,že vyčerpaný katex sa regeneruje a druhá fľaša dodáva zmäkčenú vodu podľa potreby.Tým je zabezpečená nepretržitá dodávka zmäkčenej vody.

© 2014 Sobwater, inc. All rights reserved.